:-)

"Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života".(M.Twain)02 októbra 2017

TUSAL 2017

Môj TUSAL za mesiac september 2017

Suma sumárum, za víkend sme našli 2 košíky bedlí 3 druhy) a jeden košík suchohríbov a masliakov :-)