:-)

"Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života".(M.Twain)23 februára 2016

MIMONS

Milé tvorilky,
verím, že ste si predvčerajšie krásne počasie tiež užili...
Ja som nezaháľala a okrem iného som pracovala aj na Mimonoch, ktoré si želal vyšiť Kubinko. Návrh si vybral sám. Ešte uvidíme, či z nich bude obliečka na vankúšik alebo niečo iné :-)

Liebe Freunde,
ich glaube, dass Sie vorgestern schöne Wetter auch genossen...
Unter anderem habe ich auf Mimons gearbeitet, gestickt für meinen Sohn . 
Design wählte sich allein. Weiterhin werden wir sehen, wenn von Ihnen sein wird, einen Kissenbezug oder etwas anderes :-)

Mulinky: Anchor
Počet /Anzahl/: 12ks
Čas vyšívania /Zeit Handarbeiten/: od /von/13.2. -  23.2.2016
Štýl vyšívania /: krížikový steh /Kreuzstich/