:-)

"Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života".(M.Twain)20 júna 2011

Môj veľký deň / Mein grosser Tag

Je mi veľkým potešením Vám oznámiť, že som dnes úspešne zvládla obhajobu a skúšky a hrdo sa pýšim titulom Bc.
Ďakujem všetkým za podporu a čas, ktoré ste mi venovali.

Es ist mir eine große Freude Ihnen mitzuteilen, dass ich heute erfolgreich die Bachelorarbeit verteidigt und alle Prüfungen bestanden hab und ich rühme mich Stolz mit dem Titel Bc.
Ich danke Ihnen allen für Ihre Unterstützung und Zeit, die Sie mir gewidmet haben.___________
Juni 2011