:-)

"Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života".(M.Twain)01 marca 2016

TUSAL

TUSAL (nádobka z nitkami) za január a február je tu:
TUSAL (Fäden) für Januar und Februar ist hier:


A tu je malá ukážka z mojej novej výšivky :-)
Hier ist eine kleine Auswahl meiner neuen Stickerei :-)

Dnes len tak krátko. Prajem vám krásny a pohodový podvečer!
Heute nur so kurz. Ich wünsche Ihnen einen schönen und entspannten Abend!
A.